Jesteś zainteresowany współpracą? Napisz do nas, a oddzwonimy w możliwie najszybszym terminie!

NAPISZ DO NAS

sukces zaczyna
się od rozmowy.

Od 2004 roku świadczymy usługi na rzecz samorządów w Polsce. Z sukcesem współpracujemy z ponad 700 JST w całym kraju na każdej płaszczyźnie ich funkcjonowania.

Doradzamy oraz dostarczamy kompleksowe rozwiązania zwiększające skuteczność i efektywność instytucji publicznych.


Na co dofinansowanie?

PODNOSZENIE
KOMPETENCJI I KWALIFIKACJI UCZNIÓW

staże zawodowe
zajęcia specjalistyczne
kursy przygotowawcze
zdobywanie nowych uprawnień

WYPOSAŻENIE
I DOPOSAŻENIE
PRACOWNI

Zakup sprzętów umożliwiających realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy.

PODNOSZENIE
KOMPETENCJI
NAUCZYCIELI

kursy lub szkolenia doskonalące (teoretyczne i praktyczne)

 studia podyplomowe

DORADZTWO
EDUKACYJNO-ZAWODOWE DLA MŁODZIEŻY

doposażenie szkół i placówek

podnoszenie kompetencji osób prowadzących doradztwo

Pozyskiwanie środków na PODNOSZENIE POZIOMU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Wypracowaliśmy skuteczny sposób planowania projektów dla szkół zawodowych poprzez konsultacje z dyrektorami placówek, wizyty studyjne w istniejących obiektach oraz rozmowy z wieloma Włodarzami czy pracownikami samorządowymi. Dzięki temu Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju przez lata działalności mogła wspomagać dynamiczny rozwój usług związanych z kształceniem zawodowym młodzieży w całym kraju. Spędziliśmy wiele godzin na analizie potrzeb beneficjentów, zarówno uczniów jak i włodarzy, w efekcie setki napisanych projektów i doposażonych pracowni, tysiące dzieci i nauczycieli objętych wsparciem.

wielkopolska akademia nauki i rozwoju

poznaj nas


kim jesteśmy
Polski samorząd to fundament funkcjonowania kraju dlatego od 17 lat wspieramy go naszą wiedzą i doświadczeniem - współpracujemy z 700 JST na terenie 16 województw - skutecznie przygotowaliśmy 760 projektów pozyskując dla samorządów ponad 540 mln - efektywnie zarządzamy 362 projektami naszych Klientów a realizowane przez nas działania są stawiane jako wzór dobrych praktyk - tworzymy samorządowe dokumenty strategiczne współuczestnicząc w budowaniu zrównoważonego rozwoju polskich miast i gmin - zatrudniamy 50 specjalistów którzy stale podnoszą swoją wiedzę i kwalifikacje - doradzamy kompleksowe rozwiązania zwiększające skuteczność instytucji publicznych.

W czerwcu 2021 roku otrzymaliśmy drugi rok z rzędu prestiżowe wyróżnienie w ramach plebiscytu Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości za całokształt działań na rzecz rozwoju samorządów w Polsce.

Od połowy roku 2020 jesteśmy członkiem Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.
Lider pozyskiwania dotacji dla jst

Wiemy jak skutecznie wnioskować o fundusze europejskie i krajowe.

Gwarantujemy wsparcie na każdym etapie przygotowania i oceny wniosku aplikacyjnego. Będąc liderem w Polsce, posiadamy kompetencje i zasoby, aby wesprzeć Twoją organizację w osiągnięciu zamierzonych celów.

Zarządzamy projektami, a nasze działania stawiane są za przykład najlepszych praktyk. Jesteśmy ekspertem merytorycznym w projekcie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którego celem jest nabycie lub podniesienie kompetencji w zakresie rozwiązań związanych z organizacją i finansowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 przez władze samorządu gminnego i pracowników gminnych jednostek organizacyjnych

(fot. Tomasz Sikorski)

dokumenty strategiczne, planistyczne i sprawozdawcze
Świadczymy usługi w zakresie przygotowania lokalnych dokumentów strategicznych, planistycznych i sprawozdawczych.

Tworząc strategie i programy, pokazujemy rozwiązania oparte na pogłębionej analizie sytuacji w gminach, uwzględniające uwarunkowania terytorialne, społeczne, gospodarcze i środowiskowe.
porozmawiajmy
dyrektor działu pozyskania

robert sobkowiak

sobkowiak@wanir.edu.pl
CRM form will load here

540 983 559,57 zł

Łączna wartość
pozyskanych dotacji


362

zrealizowane projekty
w zarządzaniu


76%

Skuteczność
pozyskiwania dotacji

700

współpracujących
jst w krajuUżywamy plików cookies
Preferencje plików cookie
Poniżej możesz znaleźć informacje o celach, do których my i nasi partnerzy używamy plików cookie i przetwarzamy dane. Możesz skorzystać z preferencji dotyczących przetwarzania i/lub poznać szczegóły na stronach internetowych naszych partnerów.
Analityczne pliki cookie Wyłącz wszystkie
Funkcjonalne pliki cookie
Inne pliki cookie
Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Dowiedz się więcej o naszej polityce plików cookie.
Zmień preferencje Akceptuj wszystkie
Cookies