Bezpłatny webinar informacyjny:

"Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 Branżowych Centrów Umiejętności (BCU) - wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie."

13 października 2022 r.
godzina 10:00-11:30

BIORĘ UDZIAŁ

sukces zaczyna
się od rozmowy.

Od 2004 roku świadczymy usługi na rzecz samorządów w Polsce. Z sukcesem współpracujemy z ponad 700 JST w całym kraju na każdej płaszczyźnie ich funkcjonowania.

Doradzamy oraz dostarczamy kompleksowe rozwiązania zwiększające skuteczność i efektywność instytucji publicznych.


RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW W PROGRAMIE MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI W RAMACH KRAJOWEGO PLANU ODBUDOWY.

Celem konkursu jest stworzenie 120 Branżowych Centrów Umiejętności.
Łączna pula środków do rozdysponowania to aż 1,4 mld zł.
Termin naboru: do 15 grudnia 2022 r.

Na co dofinansowanie?

BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, REMONT INFRASTRUKTURY

Działania inwestycyjne na potrzeby utworzenia BCU wraz z niezbędną infrastrukturą wewnętrzną, instalacjami i zagospodarowaniem otoczenia.

WYPOSAŻENIE
I DOPOSAŻENIE
PRACOWNI

Zakup sprzętów, maszyn, urządzeń technicznych i materiałów eksploatacyjnych w zakresie związanym z funkcjonowaniem centrum.

STWORZENIE
STRUKTURY
INSTYTUCJONALNEJ

Wpisanie BCU do przepisów prawa oświatowego, powołanie Rady BCU.

ZATRUDNIENIE PERSONELU I PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW

Zatrudnienie pracowników centrum, w tym trenerów i szkoleniowców, przygotowanie dokumentacji programowej dla szkoleń i kursów realizowanych w centrum.
Przedsięwzięcie musi być zrealizowane w obowiązkowym partnerstwie zgodnie z przyjętymi zasadami:

a. Podmiot branżowy (lider) oraz organ prowadzący szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe lub CKZ, albo
b. Organ prowadzący szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe lub CKZ (lider) oraz podmiot branżowy albo
c. Spółka skarbu państwa (lider) lub przedsiębiorstwo państwowe (lider) oraz podmiot branżowy oraz organ prowadzący szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe lub CKZ.

CZYM JEST BRANŻOWE CENTRUM UMIEJĘTNOŚCI?

Formuła BCU będzie nowością w systemie oświaty. Centra będą zaawansowanymi technologicznie ośrodkami kształcenia, szkolenia i egzaminowania w danej branży. Z ich oferty będą mogli korzystać uczniowie, studenci, nauczyciele, wykładowcy oraz pracownicy branż.

W każdej ze 120 dziedzin określonych na potrzeby konkursu powstanie 1 centrum w kraju – o jego lokalizacji zdecyduje dana branża, przy czym BCU będą tworzone przy szkołach kształcących w zawodach lub centrach kształcenia zawodowego.

Dzięki zaangażowaniu branż projekty te połączą w jeszcze większym stopniu biznes z edukacją zawodową i zapewnią trwałą współpracę pomiędzy branżami, szkołami zawodowymi i uczelniami.

BCU pełnić będą cztery funkcje: edukacyjno-szkoleniową, integrująco-wspierającą, innowacyjno-rozwojową i doradczo-promocyjną.

Przewiduje się utworzenie co najmniej 20 BCU do końca 2023 r. a kolejnych 100 do końca 2024 r.


źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ogloszenie-konkursu-na-utworzenie-i-wsparcie-funkcjonowania-branzowych-centrow-umiejetnosci-bcu

Pozyskiwanie środków na PODNOSZENIE POZIOMU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POLSCE

Wypracowaliśmy skuteczny sposób planowania projektów dla szkół zawodowych poprzez konsultacje z dyrektorami placówek, wizyty studyjne w istniejących obiektach oraz rozmowy z wieloma Włodarzami czy pracownikami samorządowymi. Dzięki temu Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju przez lata działalności mogła wspomagać dynamiczny rozwój usług związanych z kształceniem zawodowym młodzieży w całym kraju. Spędziliśmy wiele godzin na analizie potrzeb beneficjentów, zarówno uczniów jak i włodarzy, w efekcie dziesiątki napisanych projektów i doposażonych pracowni, tysiące młodych uczniów i nauczycieli objętych wsparciem.

wielkopolska akademia nauki i rozwoju

poznaj nas


kim jesteśmy
Polski samorząd to fundament funkcjonowania kraju dlatego od 18 lat wspieramy go naszą wiedzą i doświadczeniem - współpracujemy z 750 JST na terenie 16 województw - skutecznie przygotowaliśmy 825 projektów pozyskując dla samorządów ponad 604 mln - efektywnie zarządzamy 362 projektami naszych Klientów a realizowane przez nas działania są stawiane jako wzór dobrych praktyk - tworzymy samorządowe dokumenty strategiczne współuczestnicząc w budowaniu zrównoważonego rozwoju polskich miast i gmin - zatrudniamy 50 specjalistów którzy stale podnoszą swoją wiedzę i kwalifikacje - doradzamy kompleksowe rozwiązania zwiększające skuteczność instytucji publicznych.

W czerwcu 2021 roku otrzymaliśmy drugi rok z rzędu prestiżowe wyróżnienie w ramach plebiscytu Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości za całokształt działań na rzecz rozwoju samorządów w Polsce.

Od połowy roku 2020 jesteśmy członkiem Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.
Lider pozyskiwania dotacji dla jst

Wiemy jak skutecznie wnioskować o fundusze europejskie i krajowe.

Gwarantujemy wsparcie na każdym etapie przygotowania i oceny wniosku aplikacyjnego. Będąc liderem w Polsce, posiadamy kompetencje i zasoby, aby wesprzeć Twoją organizację w osiągnięciu zamierzonych celów.

Zarządzamy projektami, a nasze działania stawiane są za przykład najlepszych praktyk. Jesteśmy ekspertem merytorycznym w projekcie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którego celem jest nabycie lub podniesienie kompetencji w zakresie rozwiązań związanych z organizacją i finansowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 przez władze samorządu gminnego i pracowników gminnych jednostek organizacyjnych

(fot. Tomasz Sikorski)

dokumenty strategiczne, planistyczne i sprawozdawcze
Świadczymy usługi w zakresie przygotowania lokalnych dokumentów strategicznych, planistycznych i sprawozdawczych.

Tworząc strategie i programy, pokazujemy rozwiązania oparte na pogłębionej analizie sytuacji w gminach, uwzględniające uwarunkowania terytorialne, społeczne, gospodarcze i środowiskowe.
porozmawiajmy
dyrektor działu pozyskania

robert sobkowiak

sobkowiak@wanir.edu.pl

604 000 000 zł

Łączna wartość
pozyskanych dotacji


40 000 000 zł

ŁĄCZNA WARTOŚĆ DOTACJI POZYSKANYCH NA KSZTAŁCENIE ZAWODOWE


76%

Skuteczność
pozyskiwania dotacji

750

współpracujących
jst w kraju


CRM form will load here

Używamy plików cookies
Preferencje plików cookie
Poniżej możesz znaleźć informacje o celach, do których my i nasi partnerzy używamy plików cookie i przetwarzamy dane. Możesz skorzystać z preferencji dotyczących przetwarzania i/lub poznać szczegóły na stronach internetowych naszych partnerów.
Analityczne pliki cookie Wyłącz wszystkie
Funkcjonalne pliki cookie
Inne pliki cookie
Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Dowiedz się więcej o naszej polityce plików cookie.
Zmień preferencje Akceptuj wszystkie
Cookies